You are currently viewing Vuokratyöntekijät pitävät työstään ja työnantajistaan

Vuokratyöntekijät pitävät työstään ja työnantajistaan

HPL:n (Henkilöstöpalveluyritysten Liitto) tutkimuksessa lähes 6500 vuokratyöntekijää on kertonut  oman näkemyksensä vuokratyöstä. Vuosi vuodelta he ovat yhä tyytyväisempiä vuokratyön tekemiseen. Vuokratyöntekijät jaksavat töissä keskivertotyöntekijää paremmin ja kokevat myös, että heidän työnantajansa huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista paremmin.

Vuokratyötä suositellaan tutuille

87 prosenttia vuokratyöntekijöistä suosittelisi vuokratyön tekemistä tuttavalleen. Tämä huima luku kertoo siitä, että ne jotka tekevät vuokratyötä, arvostavat sitä ja ovat ylpeitä tekemästään työstä. PolarPro sai monessa työviihtyyvyyten liittyvässä asiassa parhaimmat tulokset tutkimukseen osallistuvien työnantajien joukossa. PolarPron työntekijät tunsivat muita enemmän kuuluvansa sekä PolarPron että asiakasyrityksen työyhteisöön. He kokivat myös saaneensa asiakasyritykseltä riittävästi perehdytystä työhön ja pystyvänsä hyödyntämään omaa osaamistaan.

Töihin jopa saman päivän aikana

Vuokratyö on nopea tapa saada töitä. Tutkimukseen vastanneista jopa 49 prosenttia sai töitä viikon sisällä ja joka kymmenes saman päivän aikana. Yksityisen työnvälityksen valttina ovatkin valmiit työnantajakontaktit ja nopea työllistäminen. Näin myös yritykset saavat nopeasti tarvitsemaansa työvoimaa. PolarPron osuudessa tutkimuksessa nopea työllistyminen vielä korostui. PolarProlla työskentelevät myös tekivät keskimäärin enemmän viikkotyötunteja kuin muut tutkimukseen osallistuneet vuokratyöntekijät. PolarPron vuokratyöntekijöillä vuokratyö olikin päätoimista useammin kuin muilla vuokratyöntekijöillä.

Vuokratyöstä apua uralle

Vuokratyötä tekevät uskovat, että vuokratyö auttaa heitä urallaan eteenpäin. Vuokratyöntekijät ovat myös sitä mieltä, että vuokratyö on hyvä mahdollisuus työnhakijalle työllistyä taloudellisesti vaikeassa suhdannetilanteessa ja että vuokratyö auttaa heitä saamaan jatkossa uusia työmahdollisuuksia. Henkilöstöpalveluyrityksen kautta on mahdollista tarjota ammattitaitoaan useammillle työnantajille yhtäaikaa.

 

Lue koko vuokratyöntekijätutkimus HPL:n kotisivuilta >

http://www.hpl.fi/media/liitetiedostot/tutkimukset/hpl-vuokratyontekijatutkimus-2016_netti.pdf

Tausta

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto on tutkinut vuodesta 2007 lähtien vuokratyöntekijöiden kokemuksia vuokratyön tekemisestä. Tutkimuksen on toteuttanut Promenade Research/HR4. Tutkimus tehtiin auktorisoitujen henkilöstöpalveluyritysten vuokratyöntekijöille.