You are currently viewing Airam ja PolarPro huolehtivat työntekijöistä yhteistyössä

Airam ja PolarPro ovat löytäneet avaimet toimivaan kumppanuuteen yhteisten tavoitteiden kautta. Työntekijöistä huolehditaan yksilöiden tarpeet huomioimalla sekä heidän omia ideoitaan toteuttamalla. 

Airam Electric Oy Ab on suomalainen perheyritys, joka on toiminut valon asiantuntijana jo vuodesta 1921 lähtien. Airam tarjoaa laajan valikoiman pohjoismaisiin olosuhteisiin suunniteltuja valaisimia ja lamppuja sähköalan ammattilaisille ja kuluttajille. Tuotevalikoimaan kuuluvat lisäksi sähkötarvikkeet, koristevalot ja vapaa-ajan tuotteet (www.airam.fi).

Luottamus hyvän yhteistyön perustana

Vuoden 2019 alussa logistiikkapäällikkönä Airamilla aloittaneella Jan Norssilla on takanaan 25 vuoden kokemus logistiikka-alalta. Vuoden alussa tehdyn järjestelmämuutoksen jälkeen Norss pääsi keskittymään henkilöstöasioihin ja toiminnan kehittämiseen. Ensimmäisenä kävi ilmi, että nykyiset resurssit eivät olleet riittäviä, joten Norss ryhtyi kartoittamaan ja kilpailuttamaan mistä saadaan lisää tilaa ja henkilökuntaa. Yhteistyöhön PolarPron kanssa päädyttiin hinta-laatu-suhteen perusteella.

”Näiden vuosien aikana on tullut nähtyä monenlaisia palveluntarjoajia, ja PolarPro on niistä yltänyt erinomaisen tasolle”, Norss toteaa.

Tavoitettavuus on ollut alusta alkaen Norssin mielestä keskeinen osa PolarPron tarjoamaa palvelua. Asiat hoituvat nopeasti ja PolarPro on onnistunut löytämään Airamille työntekijöitä tiukallakin aikataululla. Hyvä keskusteluyhteys PolarPron yhteyspäällikön Zoran Tomicin ja Norssin välillä on ollut alusta alkaen yhteistyön perusta.

– Zoranin kanssa meillä on keskinäisen luottamuksen lisäksi molemmilla aito kiinnostus työntekijöiden hyvinvointiin. Kun opimme tuntemaan työntekijät yksilöinä, syntyy luottamusta ja sitä kautta pidempiä työsuhteita ja vähemmän poissaoloja, Norss kertoo.

Tomic käy säännöllisesti Keravalla paikan päällä tervehtimässä ja kysymässä työntekijöiden kuulumisia, jonka lisäksi hän on lähes kellon ympäri tavoitettavissa puhelimitse.

Tavoitteena valmentava johtaminen

Norss ja Tomic ovat yhtä mieltä siitä, että kaiken toiminnan tärkein voimavara on työntekijät, ja siksi molemmilla on tavoitteena valmentava johtaminen. Positiivinen mutta rehti palaute ja kaikille yhteiset pelisäännöt ovat kaiken tekemisen perusta.

– Henkilökohtainen huolenpito on sitä, että työntekijöitä käsitellään yksilöinä ja kaikkia kohdellaan yhtä arvokkaina, Norss pohtii, meillä on äärimmäisen hyvä ryhmähenki.

Airamilla mitataan toiminnan laatua, tehoa sekä soveltuvuutta jatkuvasti. Tähän kaikkeen voidaan Norssin mielestä vaikuttaa hyvällä henkilöstöjohtamisella.

– Rohkaisemme työntekijöitä kertomaan uusia ideoita ja olemme myös valmiina toteuttamaan niitä. Airamilla lanseerataan ensi vuonna pilotti jakso, jossa kehostaja eli hieroja tulee auttamaan kaikkia logistiikan ja tuotannon työntekijöitä säännöllisesti, Norss kertoo.

Työntekijöille annettiin myös vapaat kädet suunnitella Kick-off päivänsä sisältö itse ja koko porukka päätyikin viettämään hauskaa päivää Talma Active Parkissa. Myös PolarPro suhtautuu virkistyspäiviin positiivisesti ja on mielellään mukana tukemassa niitä.

Varastointipalvelusta apu lisäresurssin tarpeeseen

Airamin omat keskusvarastot sijaitsevat Keravalla ja Ruotsissa. Keravan toimipiste työllistää noin 70 työntekijää, joista 31 työskentelee logistiikassa. Logistiikan työntekijöistä 18 tulee PolarProlta, joista yksi toimii varastolla tiiminvetäjänä ja yksi kymppinä.

Henkilöstön lisäksi Airam käyttää PolarPron palveluvarastoa lisäresurssina, koska omat tilat eivät enää yksinkertaisesti riitä. Palveluvarastolle siirrettiin ensin koko Airamin joulumyynti, sekä myöhemmin myös ns. ylivarasto. Tavaraa toimitetaan suoraan tukkureille, asiakkaille sekä Airamin omaan varastoon. PolarPro vastaa varastoinnin kaikista vaiheista aina tuotteiden vastaanottamisesta toimitukseen perille asti, ja huolehtii näin omalta osaltaan siitä, että kuluttajat saavat valoa pimeyteen myös joulunalla.

”Yhteistyö on sujunut hyvin ja kaikki on hoitunut sovitun aikataulun mukaisesti”, Norss toteaa.