You are currently viewing TES palkkaus kuljetusalalla

Työehtosopimuksen mukainen palkkaus koetaan usein kuljetusalalla huonoksi. Mitä työehtosopimuksen mukaiseen palkkamalliin todellisuudessa kuuluu ja mitä se jättää ns. viivan alle? PolarProlla yhteyspäällikkönä toimiva Kim Sarso kävi läpi työehtosopimukseen perustuvaa palkkausta ja siihen kuuluvia lisiä.

Kuljetusala on yhteiskunnallemme merkittävässä roolissa, sillä se varmistaa että kauppojen hyllyiltä löytyy ruokaa ja teollisuus saa raaka-aineensa vuoden jokaisena päivänä. Kuljettajille riittäisi töitä, mutta alaa pitkään riivannut osaajapula näkyy erityisesti Uudellamaalla. Hyvistä tekijöistä taistellaan ja työnhaussa vallitsee työntekijän markkinat.

Millä perusteella kuljettaja sitten valitsee työnantajansa vuonna 2022? Kim Sarson mielestä usein yksi tärkeimmistä kriteereistä on palkka.

– Moni kuljettaja mieltää TES palkkauksen huonoksi, koska perustuntipalkkaa pidetään matalana. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, mistä palasista palkkalaskelman alimmalle riville jäävä summa muodostuu, Sarso toteaa.

Työehtosopimuksen mukainen palkka

PolarPro on Henkilöstöpalveluyritystenliitto HPL:n jäsen, joka tarkoittaa sitä, että olemme sitoutuneet noudattamaan alan yleisiä velvoitteita ja pelisääntöjä. Kaikki toimintamme on reilua, rehtiä ja lain mukaista ja siksi myös palkkauksemme perustuu Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n työehtosopimukseen.

AKT TES tuntipalkka määräytyy kokemusvuosien ja ajettavan ajoneuvon mukaan. Ilman minkäänlaista kuljettajan pätevyyttä auton apumiehen tuntipalkka lähtee 14,08 eurosta ylöspäin, kun taas kokeneen täysperävaununkuljettajan palkka voi olla 16,22 euroa tunnilta. Tuntipalkka ei pysy aina samana, vaan nousee kokemusvuosien karttuessa. Lisäksi palkkaan sisältyy erilaisia lisiä.

PolarProlla vakituisessa työsuhteessa olevalla kuljettajalla sisältyy 80 työtuntia 2 viikon ajanjaksolle. Jaksossa huomioidaan mahdolliset iltalisät 15 %, yölisät 20 % sekä sunnuntailisät 100 %, jotka maksetaan perustuntipalkan päälle. Myös ylitöitä on halutessaan mahdollisuus tehdä. Ylitöiksi katsotaan kaikki työ, joka ylittää 80 työtuntia 2 viikon jaksolla. Kaikesta ylimenevästä ajasta maksetaan 50 % ylityölisää aina 92 tuntiin asti, jonka jälkeen ylityölisää maksetaan 100 % per tunti.

Lisäksi kun kuljettaja tekee täydet työtunnit jaksoittain, hänelle kertyy 18–19 päivää palkallista työajanlyhennys vapaata eli pekkasta vuosilomien lisäksi. Myös eläkekertymä menee työehtosopimuksen mukaan maksetussa palkassa oikein.

Tarkkana palkkaneuvotteluissa

Kuljetusalalla käytetään jonkin verran myös nk. läpituntihintaa. Kyseisessä palkkamallissa kuljettajalle maksetaan jokaisesta työtunnista hieman TES:iä korkeampaa perustuntipalkkaa, mutta sen päälle ei kerry mitään lisiä. Kim Sarso kehottaa olemaan tarkkana tämän tyyppisessä palkkaneuvottelussa.

– Tuntipalkan sijaan kannattaisi aina tarkastella keskituntiansiota ja laskea mitä omat tulot vuositasolla ovat. Tämä usein paljastaa, että AKT TES palkka jättää lopulta viivan alle enemmän. Muista kuljettaja olla tarkkana, ja vaatia se mitä sinulle oikeasti kuuluu, Sarso sanoo.

Teksti: Riikka Rantanen 17.5.2022

Etsitkö töitä? Tutustu kuljetusalan avoimiin työpaikkoihimme täällä.>>