You are currently viewing PolarPron työntekijät suorittivat tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon

PolarPro on tehnyt tiivistä yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa jo vuosien ajan. Logistiikka-alan opiskelijoille PolarPro tarjoaa mm. työharjoittelupaikkoja omalla palveluvarastollaan, jonka lisäksi omien työntekijöiden ammatillista osaamista kehitetään koulutuksien kautta.

PolarProlla esimiestyötä tekevät Santeri Paasonen, Paavo Aho-Mantila, Tommi Ritari ja Marko Sistonen suorittivat työn ohessa Hyrian järjestämän tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon. Koulutus oli laajuudeltaan 180 opintopistettä ja se sisälsi luentojen lisäksi omassa työympäristössä suoritettavia käytännön työtehtäviä. Tutkinto tarjoaa tuotannon alojen esimies- ja työnjohtotehtävissä toimiville työkaluja menestymiseen.

Työntekijät kuvailivat koulutusta hyväksi pohjaksi esimiestyöhön tähtäävälle ja sitä työkseen tekevälle. Lisäksi koulutus piti sisällään kaikille logistiikka-alalla työskenteleville hyödyllisiä kursseja, jotka tarjosivat hyviä oivalluksia, mitä soveltaa käytännön työssä. Koulutuksessa käytyjä aiheita olivat mm. työhyvinvointi työyhteisössä, visiosta strategiaksi ja excel-taulukkotyökalun käyttö. PolarPro järjesti työntekijöilleen valmistumisen kunniaksi kakkukahvi tilaisuuden, jossa työntekijät palkittiin Helly Hansenin takeilla.

Tavoitteena on oppilaitosyhteistöiden avulla motivoida, tukea ja kannustaa työntekijöitä sekä alan opiskelijoita. PolarPron tärkein arvo on olla reilu ja rehti työnantaja, jonka eteen tehdään jatkuvasti töitä.