You are currently viewing PolarPro toimii Etran rekrytointikumppanina

PolarPro toimii Etran logistiikkakeskuksen rekrytointikumppanina. Yhteistyö Etran varastopäällikön Reko Leinon ja PolarPron Key Account Manager Kai Santalan välillä on hioutunut vuosien saatossa saumattomaksi. 

Etran logistiikkakeskus Hämeenlinnassa työllistää noin 100 henkeä. Varastopäällikkö Reko Leino vastaa logistiikkakeskuksen päivittäisestä operatiivisesta toiminnasta. Hänen tehtävänsä on varmistaa, että työntekijöillä on riittävät resurssit työn suorittamiseen. Riittävä määrä resursseja tarkoittaa myös riittävää määrää osaavaa henkilökuntaa. Yhteistyö PolarPron ja Etran välillä on saanut ensimmäisen kerran alkunsa vuonna 2017. Etralla oli aiemmin käytössään useampi yhteistyökumppani, mutta Leino halusi keskittää suurimman osan logistiikkakeskuksen rekrytoinneista yhdelle kumppanille. Pääyhteistyökumppaniksi valikoitui PolarPro mm. sujuvan yhteistyön ja vahvan sisälogistiikan tuntemuksen vuoksi.

– Olemme kokeilleet henkilöstövuokraus yrityksiä, joilla ei ole meidän alaltamme riittävää tuntemusta. Valitettavasti palvelu ei toimi, jos ei tiedä mitä varastolla tehdään, koska silloin joudun itse ohjaamaan ja olemaan rekrytointiprosessissa tiiviisti mukana. Näin ollen palvelu ei vähennä työtaakkaani, päinvastoin, Leino sanoo.

Sujuva rekrytointiprosessi

Logistiikkakeskuksessa henkilöstötarpeet muuttuvat sesonkien mukana ja siksi PolarPron Key Account Manager Kai Santala on Etran apuna ympäri vuoden. Kun Leino tarvitsee lisää osaajia, hän käy Santalan kanssa läpi mihin tehtävään tekijöitä kaivataan ja millaisia ominaisuuksia työ vaatii. Myös aikataulusta sovitaan toimeksiannon yhteydessä.

Profiilin määrittelyn jälkeen PolarPro vastaa hakuilmoituksen laatimisesta ja markkinoinnista. Santala käy hakijat läpi ja tekee esikarsinnan ja haastattelut, jonka jälkeen hän lähettää sopivimmat ehdokkaat Etralle jatkohaastatteluun. Santalan vahva sisälogistiikan tuntemus näkyy mm. varmuutena hakijoiden sopivuuden arvioinnissa.

– Välillä Santala lähettää tänne vain yhden ehdokkaan jatkohaastatteluun ja sanoo suoraan, että tässä on etsimänne tekijä. Santalan onnistumisprosentti rekrytoinneissa on ollut todella hyvä, Leino kertoo.

Lopullisen valinnan ehdokkaasta tekee kuitenkin aina Leino itse. Etralla työntekijät viihtyvät hyvin, siitä kertovat mm. pitkät työsuhteet ja se että talon sisällä tapahtuu paljon etenemistä työtehtävistä toiseen.

– Meille tämä on ollut toimiva järjestely. Meillä kaikki työntekijät ovat samanarvoisia ja meillä vallitsee täällä erittäin hyvä henki. Sitä pyrimme vaalimaan jatkossakin, Leino toteaa.