Kun yrityksen henkilöstö työskentelee pääosin asiakkaiden tiloissa, työhyvinvoinnin kehittäminen vaatii työnantajalta erityistä aktiivisuutta. Nopea kasvu herätti rekrytointi- ja henkilöstövuokrausyritys PolarPron luomaan yhteiset työkykyjohtamisen toimintatavat.
Monessa yrityksessä ihmiset nimetään tärkeimmäksi resurssiksi, mutta rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalveluja tarjoavan PolarPron kohdalla tämä on kirjaimellisesti totta. Kyse on palvelubisneksestä, jossa tärkeintä on löytää asiakkaalle juuri oikea henkilö, sekä persoonan että ammattitaidon puolesta. Tämä vaatii erinomaista asiakkaan toimialan tuntemusta.

– Varmistaaksemme syvän toimialaosaamisen meillä on käytössä yhden luukun periaate: asiakasta palvelee aina sama henkilö, oli sitten kyse rekrytoinnista tai henkilöstövuokrauksesta. Hän toimii myös esimiehenä asiakkaalla työskenteleville vuokratyöntekijöille, kertoo PolarPron toimitusjohtaja Kari Lietsalmi.

PolarPron suurimpia asiakastoimialoja ovat kuljetus- ja logistiikka-ala sekä maanrakennus- ja infrastruktuuriala. Erityisesti kuljetusalalla alkaa olla pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä. Hyvästä työntekijästä ja hänen työkyvystään huolehtiminen on siksi tärkeää sekä Polar Prolle että sen asiakasyrityksille. Oman haasteensa työkykyjohtamiselle tuo se, että valtaosa PolarPron työllistämistä ihmisistä työskentelee asiakkaan tiloissa.

– Omaa toimistoamme pyöritetään pienellä henkilöstömäärällä, mutta esimerkiksi viime vuonna meillä oli yhteensä noin 600 työsuhdetta ja vuokratyöntekijöitä noin 80 eri asiakkaalla. Toimivan työnjohdon ja turvallisen työympäristön lisäksi vuokratyössä työntekijän hyvinvointiin vaikuttaa se, miten hänet otetaan vastaan koko asiakkaan työyhteisössä. Siksi on tärkeää, että teemme työkykyjohtamisessa tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Päivittäisen työnjohdon vastuu on aina heillä, mutta meidän ja asiakasyrityksen yhteistyösopimukseen on kirjattu muun muassa työturvallisuuteen liittyvät vaatimukset, Lietsalmi sanoo.

Huikea kasvu kiritti yhtenäistämään esimiestyötä

Henkilöstövuokrauksella vaikuttaa menevän lujaa. PolarPro on saavuttanut viime vuosina sellaiset kasvuluvut, joista moni yrittäjä haaveilee: vuonna 2016 liikevaihto kasvoi 50 prosenttia ja sitä edellisenä vuonna 40 prosenttia. Tänä vuonna tavoitteena on 35 prosentin kasvu.

Raju kasvu toi mukanaan myös haasteita. PolarProssa huomattiin viime syksynä, että sairauspoissaolot alkoivat lisääntyä ja nuorillakin työntekijöillä ilmeni työuupumukseen viittaavia oireita. Lietsalmi ei jäänyt odottelemaan, vaan otti yhteyttä Eloon saadakseen tukea työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseen.

– Asiakkuuksista ja esimiestyöstä on meillä vastuussa noin kymmenen hengen porukka. Halusin tarjota heille entistä paremmat valmiudet puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työntekijöiden työkykyongelmiin. On kaikkien – meidän, asiakkaan ja työntekijän – etu, että asiat saadaan ratkottua nopeasti ja ihmiset pysyvät terveinä ja työkykyisinä, Lietsalmi sanoo.

VARHAINEN PUUTTUMINEN ONGELMIIN EDELLYTTÄÄ, ETTÄ SAAMME NIISTÄ TIETOA SUORAAN TYÖNTEKIJÄLTÄ TAI ASIAKKAALTA.

Hän korostaa erityisesti luottamuksen merkitystä:

– Koska emme näe työntekijöitämme päivittäin, varhainen puuttuminen ongelmiin edellyttää, että saamme niistä tietoa suoraan työntekijältä tai asiakkaalta. On tärkeää, että työntekijämme uskaltaa tulla kertomaan meille mahdollisista epäkohdista tai että asiakkaat ovat yhteydessä, jos huomaavat työntekijöillämme työkykyyn liittyviä ongelmia.

Työkykyjohtaminen lisää työmotivaatiota

Elon työhyvinvointipalvelujen työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Mirelle Granvikin mukaan PolarPron kaltainen tilanne on kasvavalle yritykselle yleinen.

– Pienessä yrityksessä ei ole välttämättä tarvinnut luoda työhyvinvoinnille ja työkykyjohtamiselle rakenteita, mutta kasvun myötä se tulee ajankohtaiseksi. Järjestelmällinen työkykyjohtaminen myös tukee tulevaa kasvua ja toisaalta lisää työntekijöiden motivaatiota, kun asiat ovat kunnossa, hän huomauttaa.

TYÖKYKYJOHTAMINEN ON OSANA YRITYKSEN ARVOJEN MUKAISTA TOIMINTAA JA TYÖNTEKIJÖISTÄ VÄLITTÄMISTÄ.

PolarProlla työkykyjohtamisen mallin luominen eteni rivakasti, sillä alan sesonkivaihtelun takia kehitysvaihe haluttiin saada päätökseen hiljaisempina talvikuukausina. Ensimmäiseksi päätettiin hoitaa perusta kuntoon ja keskittyä yhtenäisten prosessien ja työkalujen luomiseen. PolarPron ja Elon lisäksi projektissa olivat mukana työterveyshuolto sekä valmennuskumppani HR Legal Services, joka koulutti esimiehiä uusiin toimintatapoihin.

– Tavoitteena oli yhtenäistää esimiestyön toimintatapoja ja käytäntöjä, jotta kaikkia johdetaan samoilla 
periaatteilla. Aiemmin esimiehillä oli omia toimintamallejaan, joita hyödynnettiin myös yhteisen PolarPron toimintamallin luomisessa. Nyt meillä on yhteinen prosessi muun muassa kehityskeskusteluille ja varhaisen tuen mallille, Lietsalmi sanoo.

Hän näkee työkykyjohtamisen osana yrityksen arvojen mukaista toimintaa ja työntekijöistä välittämistä.

– Yksi arvoistamme on olla vastuuntuntoinen yritys, ja sen pitää näkyä myös tekoina. Työntekijöihin ja heidän hyvinvointiinsa panostaminen on siinäkin mielessä tärkeää, että suurin osa on nuoria, 20–27-vuotiaita, joilla saattaa olla kokemusta vain muutamista työnantajista. Haluamme omalta osaltamme olla rakentamassa nuorille positiivisia kokemuksia ja mahdollisuuksien mukaan myös väyliä pysyviin työsuhteisiin.


 Tämä Julia Kristensenin kirjoittama artikkeli on julkaistu alunperin Fennian asiakaslehdessä. Lue alkuperäinen artikkeli verkkolehdestä >> 

Näin edistät vuokratyöntekijän työkykyä

Määräaikaiset työsuhteet ja työntekijöiden suuri vaihtuvuus ovat henkilöstövuokrauksessa tyypillisiä. Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Mirelle Granvik Elon työhyvinvointipalveluista kuitenkin korostaa, että henkilöstövuokrausyritys ja vuokratyövoimaa käyttävä yritys voivat omalla toiminnallaan sitouttaa työntekijöitä. Alla Granvikin vinkit molemmille työkykyjohtamisen kehittämiseen:

  1. Tehkää työkykyjohtamisesta yhteinen strateginen tavoite. Työkykyjohtaminen vaikuttaa sekä vuokratyövoi-
    maa käyttävän yrityksen että henkilöstövuokrausyrityksen tulokseen, joten sen täytyy olla tavoitteellista ja sään- nöllisesti yhteistyöpalaverien agendalla. Sujuva yhteis- työ on tärkeää myös ongelmatilanteita ratkaistaessa.
  2. Luokaa konkreettiset käytännöt. Jakakaa vuokratyönantajan kanssa työkyky- johtamisen vastuut, sillä se tukee molempien yritysten esimiestyötä. Sopikaa yhdessä työkykyjohta- misen käytännöistä, alkaen ihan siitä miten työntekijä ilmoittaa sairauspoissaolostaan.
  3. Kuvatkaa perusteellisesti tarjolla oleva tehtävä. Näin varmistatte, että tehtävään löydetään työntekijä, joka sopii työhön ja työ hänelle. Asiakasyritys voi helpottaa rekrytointia antamalla tarkan kuvauksen työstä, työympäristöstä, työkulttuurista, johtamisesta sekä työkykyä uhkaavista haasteista ja riskeistä. Tämä tukee myös yritystä arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa.
  4. Seuranta auttaa tunnistamaan ongelmat varhain. Mahdolliset haasteet on helpompi tunnistaa, kun vuokratyönantaja seuraa työhyvinvointimittareita ja sairauspoissaoloja jokaisen asiakasyrityksen kohdalla erikseen. Tämä helpottaa myös oikeiden kehittämistoimenpiteiden valitsemista.
  5. Ajoittakaa yhteinen kehittäminen hiljaisempaan aikaan. Vuokratyön kysyntä kasvaa usein keväällä ja kesällä, joten prosessien kehittäminen henkilöstövuokrausyrityksen kanssa kannattaa ajoittaa vuosikellossa korkeasesonkien väliin. Silloin työkalut ja toimintatavat on sovittu valmiiksi ennen kiireitä, mikä tukee myös tuloksen tekoa.

Onko sinun yrityksesi työntekijät motivoituneita? Lue lisää PolarPron Tuottavuutta työhön -ohjelmasta >>